จำหน่าย. พัดลมเพดาน พัดลมโคมไฟ และโคมไฟเพดาน ส่งด่วนๆ  พัดลมโคมไฟเพดาน สวย"หรู"หลากหลาย มากด้วยดีไซน์

รายชื่อบริษัทขนส่ง

      บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

ภาคใต้

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 **สุราษฎร์ธานี (เมือง, พุนพิน) 089-812 7065 **นครศรีธรรมราช (เมือง) 089-812 7396 **ทุ่งสง, รัชฎา, ตรัง 089-812 6921 ** ภูเก็ต (ทุกอำเภอ) 089-812 6492

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง สาย2 02-410 4089 , 02-410 3359 ***ภาคใต้ตอนล่าง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา

กระบี่นครการ ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 8747, 089-2035895 ****กระบี่ 075-632277, สุราษฎร์ธานี 089-203 5895 ***ตรัง 075-211996,***นครศรีฯ,ทุ่งสง 081-737 1434

เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย2 02-887 2351-3 ***พังงา, ภูเก็ต

เกียรติเจริญชัย ขนส่ง เอกชัย95 02-894 3328-9 ***สตูล, ละงู, ท่าแพ, ฉลุง, ทุ่งหว้า 074-734141-2

โกล้วน 2 สาย2 02-448 2898, 448 2938 ***กระบี่ 089-923 1437, 081-458 5312, 082-456 0909 02-410 3122 ตรัง 075-574259, 574220-1, 089-780 8461 ***พัทลุง 074-620234, 081-676 8756 *** ประจวบคีรีขันธ์ 032-550325

ข้ามสมุทรขนส่ง สาย2 02-887 0368-9, 086-564 0368 ระนอง, กระบุรี, กะเปอร์, คุระบุรี 077-823649, 813184

จรูญขนส่งภาคใต้ สาย2 02-410 3431, 02-865 3515 หาดใหญ่, สงขลา 074-457629-30, 081-609 3264 www.jr.co.th พัทลุง 074-608006, 086-598 1544

ไชยาภาคใต้ เอกชัย95 02-451 1015, 081-829 9990 ไชยา 081-894 7634, 081-891 2336 สุราษฎร์ธานี, ท่าชนะ, ท่าฉาง, พุนพิน, บ้านดอน

โชคประเสริฐ ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 8854, 885 9314 ชุมพร 077-503903, 581571, 544811 ท่าแซะ, สวี, ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม, ท่าชนะ, ไชยา

โชคปรเมศร์ ขนส่ง เอกชัย95 081-767 3405, 083-300 2469 นราธิวาส, ตันหยงมัส, บาเจาะ, ยี่งอ, สุไหงปาดี, สุไหงโกลก 087-297 0759, 085-672 7940, 087-293 7532

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส รามอินทรา34 02-943 5353, 02-643 8382 สุราษฎร์ธานี 077-269194, 081-694 7888 081-539 3339 , 081-496 2860 ภูเก็ต 081-691 3339 หาดใหญ่ 074-457219, 081-542 8367

ตั้งอี่ฮั้วชุมพร สาย2 02-887 4580-1 ชุมพร

ใต้สุราษฎร์การขนส่ง สาย2 (ซ.24) 02-885 7751-2 สุราษฎร์ธานี, บ้านดอน, นาสาร, พุนพิน 077-272943, 281168

ใต้สมุย ขนส่ง เอกชัย95 02-894 3985 เกาะสมุย 077-415134, 081-770 6020, 084-188 3867

ทรัพย์สมบูรณ์คูณทวี สาย2 02-887 2705, 448 2874-5 เพชรบุรี 032-427853-4, หัวหิน 081-493 2270 ปราณบุรี 032-621448, 081-981 0238 ประจวบฯ, กุยบุรี, ทับสะแก, 032-603651, 081-763 8481

ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง สาย2 02-410 3420, 02-410 3160 ชุมพร 077-643310, 081-970 5149 086-375 4853, 081-445 6094 หลังสวน 077-541946, 089-669 6376 ท่าแซะ, ปะทิว, สวี, ท่าชนะ, ละแม, ไชยา

ประจวบทองชัย ขนส่ง สาย2 02-448 1976-7 ประจวบคีรีขันธ์ 032-611363, กุยบุรี 032-689214 หัวหิน 085-296 7887, ปราณบุรี 083-816 6710

ปัตตานีปลาป่น (1988) ซ.เอกชัย131 02-892 2301, 081-207 8111 ปัตตานี, สงขลา, ยะลา 073-311044, 310234

ปัทชิดาขนส่ง สาย2 02-803 1791, 089-690 4945 พังงา, ทับปุด, ตะกั่วป่า, โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง 081-978 6966

พรทรัพย์สว่าง ขนส่ง สาย3 087-894 7440, 081-537 2582 จันดี, ฉวาง, นาบอน, ทุ่งสง, ทุ่งใหญ่ 081-537 2582

พัฒนาเอ็กซ์เพรส 02-223 3831, 081-089 2988 หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

พิชิตขนส่งพัทลุง สาย2 02-885 8367, 081-441 0355 นราธิวาส, พัทลุง, หาดใหญ่

แพปลาสมบัติวัฒนา ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 9018-9, หาดใหญ่ 074-427202-3, 081-608 7206 081-690 3167 สตูล 074-721333 ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 073-332392-3, 334614-6

ฟักทอง สาย3 02-888 0819-20 ภูเก็ต 076-273429 สาย2 02-865 3317-8

ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง สาย2 02-448 1315, 448 1005 ภูเก็ต 076-235013-4, 086-310 4267, 086-310 4481

ภูเก็ตแหลมทอง สาย2 02-448 1996, 02-887 1562-3 ภูเก็ต 076-215760, 211341

รวมมิตรนครขนส่ง สาย3 02-888 0764, 02-888 2079 นครศรีฯ 075-356388, 343334, 341612

รัชพล ขนส่ง สาย3 02-441 3820-21 ตะกั่วป่า, พังงา, ท้ายเหมือง 076-421136, 431616

ส.สมจิตร ขนส่ง สาย2 02-410 3121 เพชรบุรี, ท่ายาง,

สุราษฎร์ทวีทรัพย์ ขนส่ง สาย2 02-887 4490-2 สุราษฎร์ธานี 077-273871, 213655 เกาะสมุย 077-234381, 235205

สปีดขนส่ง หัวลำโพง 02-221 3584, 089-154 9360 ภูเก็ต 084-850 9255, 089-295 9402

สมุยขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 9065-6 เกาะสมุย, เกาะพะงัน

สมุยลำเลียงทรัพย์ ขนส่ง สาย2 02-885 8721, 086-308 0572 เกาะสมุย 086-942 9298, 081-536 6588, 077-415676

สหขนส่งสายใต้ กาญจนาภิเษก 02-885 9041-3 ชุมพร, หลังสวน 077-511044, 501425, 511273

สหไทยภาคใต้ สาย2 02-887 4494-5 กระบี่ 075-663314-5 (กทม.-ตรัง รอบรถออกทุกวันพุธ) ตรัง 075-211961 สตูล 074-722280

สามัคคีขนส่ง เอกชัย95 โกดังหาดใหญ่ 02-417 1013 หาดใหญ่ 074-217503-4 โกดังยะลา 02-415 8506,02-415 8508 ยะลา, ปัตตานี 073-221135, 223545, 223466

สี่สหายขนส่ง ศูนย์นครศรีฯ 02-451 6712-6 ต่อ 109 ประจวบคีรีขันธ์ 032-681406 ศูนย์สุราษฎร์ฯ 02-894 9340-3 นครศรีฯ 075-321511-2, 075-344282, 089-681 1092 www.sisahy.com ทุ่งสง 075-420300, 424071 หัวไทร 075-388001, 084-752 5096 สงขลา 074-448542-3, 447336, 089-446 9847 สุราษฎร์ธานี 077-218221, 077-218238 กระบี่ 075-620969, 086-266 5276 บ้านนาสาร 077-345029, 081-979 0988, 081-677 2940

หาดใหญ่ชัยกาญจน์ สาย4 02-888 5108-9 สงขลา 074-244832, 244188, 236859

หาดใหญ่ทัวร์ ขนส่ง สาย3 02-889 0981, 089-736 2806 หาดใหญ่ 074-235715, 085-8921217, 086-6977897 หาดใหญ่, สงขลา, สะเดา, ปาดังเบซาร์, นาทวี, จะนะ, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโกลก เอเซีย-หาดใหญ่ ขนส่ง เอกชัย95 02-894 2649-50, 894 3531 สุราษฎร์ธานี 089-444 4910 นครศรีธรรมราช, ปากพนัง, ท่าศาลา 075-318731 ตรัง, กันตัง, ห้วยยอด 081-894 4072, 073-218313 หาดใหญ่, สงขลา 074-559072-3, 086-730 5978 ยะลา, เบตง, สตูล 087-894 7793 ปัตตานี 086-277 8833 เอส. ดี. เอ็กเพลส รองเมือง 02-214 4341, 02-216 5846 ประจวบ 089-503 0581 ชุมพร 084-629 9171 ระนอง 089-590 5277 ภูเก็ต 081-956 5422 กระบี่ 087-264 5134 พังงา-อ่าวลึก 089-873 7038 โคกลอย- ตะกั่วป่า 081-326 6568 ตรัง 081-569 7477 พัทลุง 074-612960 สตูล 081-275 9860 ปัตตานี 089-795 4100 ยะลา 087-297 6673

เอส.พี. สุภาภัณฑ์ หัวลำโพง 02-215 3954-5, 02-216 5845 ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,เกาะสมุย, นครศรีฯ, พังงา,ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา

...................................................................................

ภาคกลาง

โชควิวัฒน์ ขนส่ง สาย3 02-888 1855, 086-128 5572 ลพบุรี, สระบุรี, พุแค, บ้านหมอ, ท่าเรือ, หนองโดน, โคกตูม กลาง

ป๋อเชียง สาย2 02-222 1310, 02-222 7143 สุพรรณบุรี 035-502076, 035-551226, 035-551718

พาณิชย์ ขนส่ง สาย3 02-888 1397, 081-753 3383, กาญจนบุรี, ท่ามะกา, ท่าม่วง, พนมทวน, 034-541625 086-311 2466 ราชบุรี, โพธาราม, บ้านโป่ง, ห้วยกระบอก

พีแอล PL-PN สายกลาง สาย3 02-776 5845-63, 081-420 8431 ปทุมธานี, ลำลูกกา, คลอง1-8, อยุธยา, วังน้อย, ท่าเรือ อ่างทอง, ไชโย, วิเศษชัยชาญ, สิงห์บุรี, อินทร์บุรี สระบุรี, หนองแค, แก่งคอย, ลพบุรี, โคกสำโรง, พัฒนานิคม พีแอล PL-PM สายกลาง สาย3 02-888 0653, 085-045 9090 สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี 081-515 7726, 085-100 6848 รองเมือง 02-214 4820 นครปฐม, สามพราน, กำแพงแสน, ดอนตูม 081-616 2564 สมุทรสงคราม, แม่กลอง, สมุทรสาคร, อัมพวา ราชบุรี, บ้านโป่ง, ดำเนินสะดวก 084-180 7206 เพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน, ปราณบุรี, ประจวบฯ 081-596 5104

พีเอส / PS 089-038 6016, 081-341 6874 ภาคกลาง ปทุมธานี นครนายก

พี อาร์ คูเรีย สาย3 02-613 8670, 02-613 8881 ภาคกลางตอนบน ลพบุรี สระบุรี

พีที / PT 081-423 2268, 085-150 2853 อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง

ไพบูลย์ ขนส่ง 085-127 6570, 085-802 8612 โคกสำโรง, บ้านหมี่, หนองม่วง,สระโบสถ์ 036-441386, 036-624536, 081-851 5436

นครกรุงเทพสหการ สาย2 02-887 0910-1, 448 1113 กาญจนบุรี, ไทรโยค, หัวหิน, ปราณบุรี, ราชบุรี

นิวสระบุรีกมลชัยขนส่ง สาย3 02-888 1856

สระบุรี ลาภมงคล ขนส่ง สาย3 02-888 0422-3 อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ป่าโมก, ไชโย 035-611771

สหพิทักษ์ชัยนาท สาย2 02-448 2939-40 ชัยนาท, พยุหะคีรี, สรรคบุรี, หันคา 056-411557, 411087

ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี สาย3 02-888 0861 บ้านโป่ง 081-572 1328 กาญจน์ 086-764 2901, 083-963 0294

เอกชัยขนส่ง ราชบุรี สาย3 02-888 0083 ราชบุรี 032-337523

.......................................................................................................................

ภาคอิสาน

R.I.T. กิตติวัตรทรานสปอร์ต สาย2 02-987 0122, โคราช 044-276342, 086-855 6358 อีสาน (ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ) 085-013 7719, 085-007 8125 ขอนแก่น 043-365271, 265273, 081-592 1386

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครราชสีมา (อ.เมือง) 089-812 6563 ขอนแก่น (อ.เมือง) 089-812 7254 อุดรธานี (อ.เมือง) 089-812 6575 หนองคาย (อ.เมือง, ท่าบ่อ) 081-376 9843 อุบลราชธานี (อ.เมือง, วารินชำราบ) 089-8126391 ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม 089-969 0588

กาฬสินธุ์ ขนส่ง แยกบางบอน 02-416 5583, 02-895 1302 กาฬสินธุ์ 043-3811065

กิจสุนทร สาย2 02-887 0343-4, ยโสธร 045-711326, 712278,720278

ขอนแก่นขนส่ง/การเกษตร สาย2 02-865 3739, 865 3692 ขอนแก่น1 043-221690, 221309, 228155 (ขอนแก่น-อุดรฯ) 02-410 3439 ขอนแก่น2 043-221309, 228155

ขอนแก่นขนส่ง สาย2 02-865 3492, 081-350 5207 ขอนแก่น 043-344969, 236902 (ส.แก่นนคร) 02-410 3423, 410 3430 บ้านไผ่ 043-329717, 081-392 7959 มหาสารคาม, โกสุมพิสัย, วาปีปทุม 043-721297 กาฬสินธุ์ 043-821384, 081-2626037 ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่ 042-43116-7, 431526

คิงส์โลจิสติกส์ สาย2 02-418 8205, 081-710 1830 ขอนแก่น 043-332108, 043-238546, 043-237618 โคราช-บัวใหญ่ สาย3 02-888 1079 บัวใหญ่ 044-461508, 461955 พิมาย 044-471933 โคราช สหะชัย สาย2 02-889 1475, 889 1786, 044-956043, โคราช, บัวใหญ่, พิมาย, ปักธงชัย, สีคิ้ว, โนนสูง 087-960 3933 ด่านขุนทด, โนนไทย, ประทาย, โชคชัย, เสิงสาง, ครบุรี

จีแอล / GLทรานสปอร์ต 02-889 1990, 081-917 4894, ภาคอีสานตอนบน อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, 086-064 4179 หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร (ตรงข้ามซอยศาลาธรรมสพน์15) ภาคอีสานตอนกลาง ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, www.gl.co.th มหาสารคาม, กาฬสินธ์, ยโสธร, อำนาจเจริญ ภาคอีสานตอนล่าง นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, 045-661375, กันทรลักษ์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย2 02-449 5510, 081-871 7789 ขอนแก่น 086-642 7285, 084-510 0142 อุดรธานี 042-242411, 081-872 4004

เจียเจ็งกี่ ขนส่ง สาย2 02-887 0109, 887 0110 มุกดาหาร 042-611301, 611407 ยโสธร, อำนาจเจริญ, ธาตุพนม ชั่งอุ่น 02-885 8706 เมืองพล 043-414012, 043-414073 บ้านไผ่ 043-274213

ชัยภูมิขนส่ง สาย2 02-887 2319-20 ชัยภูมิ, บัวใหญ่(โคราช) 044-811700

ชัยภูมิวัฒนสิน สาย3 02-888 1193-4 ชัยภูมิ 044-811281, 811372, 811667

ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง (จำปี) สาย3 02-888 0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261

ต่อโชค ขนส่ง สาย2 02-448 1725, 887 2171 สกลนคร, นาแก, พังโคน, สว่างแดนดิน 042-747290

ตั้งจงเจริญอุบล สาย4 089-845 1212, 02-429 6320 อุบลราชธานี, วารินชำราบ 045-322967, 045-321989

นครพนมขนส่ง สาย2 02-448 2065-7 นครพนม 042-511149, 511211 สกลนคร 042-713003

พิมาย ขนส่ง สาย3 02-441 3503, 081-946 1469 โคราช 086-649 3715, ปากช่อง 089-239 9140 พิมาย 044-481678 (นครราชสีมา ทุกอำเภอ)

พีที / PT สายอีสาน รองเมืองซ.4 02-776 6074-88 ด่านขุนทด, จัตุรัส, ชัยภูมิ, แก่งคร้อ, ภูเขียว สาย2 02-887 2352 ขอนแก่น, พล, บ้านไผ่, น้ำพอง, ชุมแพ, ภูเวียง 084-137 5300 สาย3 080-772 1320 บุรีรัมย์, นางรอง, ปราสาท, สุรินทร์, ศรีขรภูมิ, บรบือ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์

พีเอ็ม / PM สายอีสาน รองเมือง 02-214 0629 โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 044-316034

พรของแม่ขนส่ง สาย2 02-448 2882-3 อุดรธานี, หนองคาย

บี.เอส. ขนส่ง สาย3 02-888 0267-9 อุบลราชธานี 045-241116, 081-493 8821 ศรีสะเกษ, ขุขันธ์, กันทรลักษ์, อุทุมพรพิสัย, กันทรารมณ์ ยโสธร, กุดชุม, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว อำนาจเจริญ,

มุกดาหาร บุรีรัมย์ พนมรุ้ง สาย2 02-887 4134, 081-878 7889 บุรีรัมย์ 044-613129, 087-795 7096 นางรอง 089-846 6892

ปากช่องขนส่ง สาย2 02-448 2033, 887 0407-8 ปากช่อง 044-313522, 311783 081-435 0453 โคราช 044-342098, 265505, 081-6606145 พิมาย 044-481496

นิวหม่งเส็ง โคราช สาย3 02-441 4745, 081-405 2729 โคราช 044-242920, 2587433, 089-583 3988

ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย2 02-887 3258-9 บุรีรัมย์ 044-612925 สาย5 02-889 4781 สุรินทร์ 044-515391 นางรอง 044-631086

ม่งเส็งศักดิ์ชัย สาย2 02-410 3424, 02-410 3429 บุรีรัมย์, สุรินทร์

ร้อยเอ็ดสายสงวน สาย2 02-887 4698-9, 448 1005 ร้อยเอ็ด 043-611207, 080-461 7907

เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย2 02-887 4325-6 ร้อยเอ็ด 043-524596 มหาสารคาม 087-226 4699, 043-524123, 084-685 3809 กุฉินารายณ์(กาฬสินธุ์) 043-851342

ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย2 02-448 2873, 448 2930-1 มหาสารคาม 043-712851 ขอนแก่น 043-270693, 081-0491729 เมืองพล 043-416033 บ้านไผ่ 043-274443, 273880

เศรษฐีอีสาน สาย2 02-887 4605-6 มหาสารคาม 043-722199 เมืองพล 043-414690 บ้านไผ่ 043-274978 ขอนแก่น 043-241379

ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย2 02-887 4135, 081-457 5623 ศรีสะเกษ 045-633149, 087-5442811

ส.เจริญกิจ ขนส่ง สาย2 02-887 4350 ศรีสะเกษ 045-620159, 631567, 081-789 6267

สหขนส่งเลย-อุดร สาย2 02-410 3413, 02-410 3171-2 ชัยภูมิ, ภูเขียว, ชุมแพ, วังสะพุง, www.sahatransport.com เลย, เชียงคาน, ภูเรือ 042-812359, 087-9502605 นากลาง, หนองบัว, ศรีบุญเรือง, อุดรธานี, หนองคาย

สหรุ่งเรืองขนส่ง 02-804 8721-3 ข้างเดอะมอลล์บางแค อุดร 042-290440 เลย 042-835413 สกลนคร 042-971100 นครพนม 042-512101 พังโคน 042-771189 ขอนแก่น 043-344838-9 ร้อยเอ็ด 043518370 โคราช 044-203076-7 ชัยภูมิ 044-812517

สหนำโชคขนส่ง สาย4 02-429 6319, 086-866 3430 สุรินทร์ 044-713530, 089-9484826 081-592 7737 ศรีษะเกษ 045-631565, 084-563 1565, 089-8483055

สามมิตร ขนส่ง สาย3 02-888 0809 ศรีสะเกษ หนองคาย-อุดร สาย2 02-887 4626-7 หนองคาย 042-465446-7 อุดรธานี 085-852 0202

อส.อุบล ขนส่ง สาย3 02-888 0600 อุบลราชธานี 081-876 4257, 045-314873

อีสานเอ็กเพรส สาย2 02-887 2161-2 หนองคาย 042-465446-7 อุดรธานี 085-852 0202 เลย 042-811537, 083-144 6460

อุดรวุฒิชัย สาย2 02-885 8430-1, 087-921 4232 อุดร 042-343242, 243645 (เฉพาะอ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.กุดจาบ,อ.กุมภวาปี,อ.โพนพิสัย)

อุดรสหเจริญไพศาล สาย2 02-887 2240-1, 089-710 1777 อุดร, กุดจับ, บ้านผือ, กุมภวาปี, 042-346242, 348215

อุดมพรขนส่ง สาย3 02-888 0796, 086-224 3119 อุดร 042-321605 (อ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.หนองหาน,อ.กุมภวาปี, อ.บ้านดุง, อ.โพนพิสัย,หนองคาย,ปากคาด,บึงกาฬ,นากลาง)

อุดมศักดิ์ ก๊กเอ็ง สาย3 02-800 6863-6 โคราช, ปักธงชัย, โชคชัย, ครบุรี 044-241173, 258695 (เก็บค่าส่งต้นทาง) เสิงสาง, จักราช, ชุมพวง, พิมาย, โนนสูง, บัวใหญ่, ปากช่อง

อุบลจักริน ขนส่ง สาย3 02-888 1726, 086-725 4614 อุบลฯ, วารินฯ, เดชอุดม, พิบูลมังสาหาร 045-435128-9

...............................................................................................

ภาคเหนือ

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครสวรรค์ (อ.เมือง) 089-812 6587 พิจิตร (อ.เมือง, สามง่าม) 089-812 7393 พิษณุโลก ( อ.เมือง,วังทอง,บางระกำ,วัดโบสถ์,พรหมพิราม) 089-812 8357, 089-812 6753 เชียงใหม่ (อ.เมือง, หางดง) 081-376 9840

กริชทอง 02-887 4655-6 นครสวรรค์ 056-311 730

จงเจริญขนส่ง สาย2 02-887 0225-6พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, ตาก, แม่สอด 055-216800

จักรกริศน์ ทรานสปอร์ต รามอินทรา34 086-763 8413

เชียงรายธนากร 2005 สาย2 02-885 8980, 885พิษณุโลก 086-763 8413 8795เชียงราย 053-744756 แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ, เทิง, พาน

ด่วนเหนือ 2543 02-219 2472 เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย

ตาก ป.สยาม 02-885 9798-9 ตาก 055-511 605, 513 178

นิ่มซี่เส็ง สาย2 02-448 2890-2พะเยา 054-484 375-7

นิ่มซี่เส็ง สาย5 02-889 4600-6 เชียงราย 053-718 045-7, 089-191 4492สี่แยกมหานาค 02-282 8490, 02-281 6218แม่สาย 053-734 568-9, 086-430 3885 ตลาดไทคลอง2 02-520 3381-3 ลำพูน 053-553 854-6www.nimseeseng.comเชียงใหม่ 053-244 801ฝาง 053-883 637ลำปาง 054-218 913-4แพร่ 054-533718, 086-430 3823นครสวรรค์

ป.รุ่งโรจน์ ขนส่ง สาย2 02-885 9517-8, 081-689 9921 เชียงใหม่ 053-260212 เชียงราย 053-711230, 718017 ลำปาง 054-221965, 217639 พะเยา 054-431082, 481346, 480316ประกาย 02-805 5655, 089-121 5655 เพชรบูรณ์ 089-129 9548, 081-969 9548

พิษณุโลก ขนส่ง สาย2 02-887 0223-4 พิษณุโลก, สุโขทัย 055-259068, 252722 พีแอล / PL สายเหนือ สาย3 02-888 1866, 081-401 5975 พิษณุโลก (ทุกอำเภอ) 055-246 821, 086-939 2052 02-214 4820, 02-214 3921 เลย, ภูเรือ, ด่านซ้าย, นครไทย, 086-667 2687, 089-640 9463 สาย4 089-610 1525, 083-620 142เพชรบูรณ์, เขาค้อ, หล่มสัก, หล่มเก่า 081-474 2072 สุโขทัย, คีรีมาศ, สวรรคโลก 081-475 4683 พิจิตร, ตะพานหิน, โพทะเล, บางมูลนาก, สามง่าม 089-644 1759 กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ) 089-638 9972, 081-651 9080 อุตรดิตถ์, ตรอน, พิชัย 081-886 6419, 089-461 9699 นครสวรรค์ 086-204 9390,อุทัยธานี 081-044 1527 แพร่ 081-707 9978, 081-041 5080 น่าน, เวียงสา ตาก, แม่สอด, บ้านตาก 086-935 6325, 089-708 7178

แพร่-น่านสวรรค์ ขนส่ง สาย2 02-887 1084-5 แพร่ 054-624323-4, น่าน 054-600727 นครแพร่-น่าน 02-888 0837 แพร่ 054-511 238, 627 273,น่าน 054-710 971

นำโชคประเสริฐ สาย3 02-888 0698อุทัยธานี, บ้านไร่, ลานสัก, สว่างอารมณ์ 056-511832

วัฒนะกิจ อุตรดิตถ์ สาย2 02-887 0914-5อุตรดิตถ์ 055-411652

ส.สว่างขนส่ง สาย3 02-888 1807, 086-994 3088 เชียงใหม่, ลำพูน, สันกำแพง 053-243025, 081-1808815 แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก 02-954 3601-7, 02-633 0411 ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, พาน, แม่จัน, แม่สาย, (เก็บค่าส่งต้นทาง) พิษณุโลก, พะเยา, แพร่, เชียงคำ, เทิง, เชียงของ,

ดอกคำใต้ สหะหล่มสัก (อึ้งเป๋งเฮง) กาญจนาภิเษก 02-885 8921-8 เพชรบูรณ์ 056-711395, หล่มสัก 056-701135 (ลูกค้าไม่ประจำ เก็บต้นทาง) พิษณุโลก 055-335035 พิจิตร 056-612227, ตะพานหิน, บางมูลนาก 056-621868 สุโขทัย 055-621303 เชียงใหม่ 053-844940

สุโขทัย สาย3 02-888 0734 สุโขทัย 089-768 5201 สวรรคโลก 089-682 0145

สุวรรณไพศาลขนส่ง สาย2 02-887 2711 เชียงใหม่ 053-442781, 423692-4, 423434 ลาดกระบัง 02-737 8673 ลำปาง 054-217639, 221965 www.suwanpisarn.com เชียงราย 053-756445-6 พะเยา 054-480195

หย่งขนส่ง (พิษณุโลก) สาย2 02-887 0912-3, 081-406 8715, พิษณุโลก 055-304726, 304 735 081-807 9443, 081-533 1365

.........................................................................................................

ภาคตะวันออก

CN ขนส่งด่วน 02-214 5065, 086-386 3797 ชลบุรี, บางพระ, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บ้านบึง ตะวัน

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 ระยอง (เมือง, มาบตาพุด, บ้านค่าย, บ้านเพ) 089-812 6756 ออก

เกื้อกูล ขนส่ง สาย3 02-888 1881, 089-969 6049 ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ)

ช.รุ่งเรืองกิจ ขนส่ง สาย3 02-888 1400, 081-344 8214 ชลบุรี, พนัสนิคม, บ้านบึง 038-284239

เชาวลิน ทรานสปอร์ต 02-943 5058 ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง

โชคจิยะชัย ขนส่ง สาย3 02-888 1216, 086-324 7554 สระบุรี, หนองแค, วิหารแดง, หินกอง, มวกเหล็ก, แก่งคอย (ลพบุรี 081-293 9037) ลพบุรี, บ้านหมี่, โคกสำโรง, ลำนารายณ์, พัฒนานิคม (ปราจีนบุรี 086-3247554, 081-681 8541) ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, ประจันตคาม, ศรีมหาโพธิ์ (สระบุรี 081-745 7086) นครนายก, บ้านนา

ตราดบริการ สาย2 02-805 3493, 02-805 5505 ตราด 081-2952144, 039-512613, 532451

ติ่งขนส่ง ชลบุรี สาย2 02-885 9445, 885 8370 ชลบุรี, พัทยา 038-273266, 278655 พรกิจ 02-888 2033 กด 1, 02-888 0535-6 ชลบุรี 038-225336

พรจิตต์ขนส่ง สาย3 02-888 0938, 888 0996 บางละมุง, พัทยา, บ้านฉาง, มาบตาพุด, ระยอง สัตหีบ 038-435102 , 038-436640 , 038-435112

พรอำนวย สาย2 02-887 4630 สอยดาว, จันทบุรี, สระแก้ว 039-381113, 421579

พีพี ขนส่ง / PP รองเมือง 0-2216 1685 ภาคตะวันออก, สระแก้ว, อรัญฯ, จันทบุรี, ปราจีนบุรี

พีแอล PL-PM ชลบุรี สาย3 081-564 5920, 081-407 2089 ชลบุรี, หนองมน, บางพระ, ศรีราชา, อ่าวอุดม, แหลมฉบัง, พัทยา, บางละมุง, สัตหีบ, บ้านบึง, บ่อวิน, พนัสนิคม, พานทอง

พีแอล PL-PN สายกลาง สาย3 02-776 5845-63, 081-420 8431 นครนายก, ปราจีนบุรี, ศรีมหาโพธิ์, กบินทร์บุรี, สระแก้ว

พี.อนุสรณ์ สาย2 02-885 8033-4 จันทบุรี, ท่าใหม่, ขลุง 039-350536-7 แกลง 038-887178-9 ระยอง 038-873469

ฟ้าประทาน สาย4 02-814 0663, 086-787 9973 ปราจีนบุรี , นครนายก , สระแก้ว , วังน้ำเย็น, อรัญประเทศ

มงคลทรานสปอร์ต สาย3 ศูนย์ชลบุรี 02-888 0899 ชลบุรี, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บางละมุง, บ้านบึง, ศูนย์ฉะเชิงเทรา 02-888 1563 พนัสนิคม, พัทยา, บ่อวิน 038-379588, 081-377 8869 ฉะเชิงเทรา, บางคล้า, พนมสารคาม 087-083 3544

ระยองพัฒนา สาย3 02-888 2130, 888 1658 ระยอง, บ้านค่าย 038-611764, 876091-92

รุ่งวัฒนา ขนส่ง สาย2 02-887 2760-1 ตราด, คลองใหญ่ 039-581211, 581146

วสันต์สมุทร ขนส่ง สาย2 02-887 0919-20 ตราด 039-511259, 512987, คลองใหญ่ 039-581154

สหมิตรจันทบุรี สาย2 02-887 4590 จันทบุรี, แหลมสิงห์, ท่าใหม่ ระยอง, ตราด

แสงเจริญ 02-448 2977, 02-448 2978 ตราด 039-511225, 511025, 081-305 0015

อรัญ-วินัย ขนส่ง สาย3 02-888 0447, 081-319 4913 อรัญประเทศ, ตลาดโรงเกลือ 037-231376

NTC NTC พหลโยธิน(ดอนเมือง) 02-523 7042-46 เชียงใหม่-ลำพูน 053-302035, 302365, 302373 รองเมือง 02-611 8454-5, 611 9582-4 เชียงราย 053-700585, 081-8180044, 086-3021415 ลำปาง 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 แพร่-เด่นชัย 054-614101, 614104, 084-9496750 น่าน 085-7104544 พะเยา 086-1847383 อุตรดิถต์ 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 สุโขทัย 087-8407108 พิษณุโลก 055-334135, 086-4787928 กำแพงเพชร 083-6265195, 055-714129 ตาก 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 นครสรรค์-อุทัย-ชัยนาท 056-334260, 086-7182597 นครราชสีมา-ชัยภูมิ 044-928816, 089-8447204 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 043-393991-2, 393407, 087-2246154 มหาสารคาม 083-1472836 ร้อยเอ็ด 081-0558393 อุดร-เลย-หนองบัวลำภู 042-204900, 290271 หนองคาย 042-464936, 042-413235, 081-2633690 สกลนคร-นครพนม 042-730272, 086-7169725 สุรินทร์-บุรีรัมย์ 044-512681, 081-1732655 ศรีสะเกษ-ยโสธร 045-634095, 081-5496309 อุบลราชธานี 045-317153-4, 081-4700636 มุกดาหาร-อำนาจเจริญ 042-631197, 083-3619094 ศรีราชา-พัทยา-บางละมุง 038-797622-3, 081-5757330 ระยอง-สัตหีบ-มาบตาพุด 038-874642, 080-5656500 จันทบุรี-ตราด 039-302948, 081-7231860, 086-3155639

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ

ทั่วประเทศ

ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง

1690
0-2220-4666

* เก็บค่าส่งต้นทาง

PS พี เอส ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
  องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842


PT พี ที ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี

089-038-6016

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-8655
02-215-1318


PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน

ภาคกลาง

สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709


PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405
085-100-6848


PR พี อาร์ คูเรีย

ภาคกลาง

สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง 
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์

02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458


ไพบูลย์ ขนส่ง

ภาคกลาง

โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์

กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436


PL พี แอล ขนส่งด่วน

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

02-2144820
02-2143921


แม่สอด

087-8474568


แพร่

081-7079978


เพชรบูรณ์

081-4742072


เลย

086-6672687


อุตรดิตถ์

089-4619699


สุโขทัย

081-4754683


ตาก           

086-9391525


กำแพงเพชร

089-6389972


พิษณุโลก    

086-9392052


หนองตม     

081-9713008
081-3247087


พิจิตร          

089-6441759


นครสวรรค์   

056-255012


ลาดยาว       

086-5892907


ชัยนาท        

089-7065616


อุทัยธานี     

081-0441527


ราชบุรี         

086-2069402


นครปฐม      

081-4015975


บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

http://www.nimseeseng.com/

ภาคเหนือ

ทุกจังหวัด

0-2281-6218

* เก็บค่าส่งต้นทาง

หจก.ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3


สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

http://www.siamfirst.co.th/

ภาคเหนือ

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-7
02-6330411

* เก็บค่าส่งต้นทาง

พัฒนาเอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757


หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799


หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-3954
02-216-5845


CN ขนส่งด่วน

ภาคตะวันออก

ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง

02-214-5065
086-386-3797


P.P. ขนส่ง

ภาคตะวันออก

บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685


พรอำนวยขนส่ง

ภาคตะวันออก

จันทบุรี, สระแก้ว

สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630


บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)

http://www.ntc.co.th/

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)

ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-799508
038-798367

*  สถานที่ราชการ เก็บค่าส่งต้นทาง

สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)

ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)

ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108

สาขาลำปาง

ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)

ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449

สาขาเชียงราย

ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065
 

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)

ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668

สาขานครสวรรค์

ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113

ภาคอีสาน

สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)

ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)

ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)

ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271

สาขาหนองคาย

ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)

ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)

ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553

สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)

ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)

สาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984

สาขามุกดาหาร

ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)

P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคอีสาน

โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว

083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง

ภาคอีสาน

บุรีรัมย์-นางรอง

083-124-4748

* เก็บค่าส่งต้นทาง

เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ 02-8874325-6,043-851342  
ดาวศรีบุญลือ ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ 028880980,043811983,022220549  
มังกรทองขนส่ง   กาญจนบุรี 028880634, 034649411  
ป.สยามทรดดิ้ง   กำแพงเพชร 028859796-7,055717349  
วรวัฒน์ขนส่ง   กำแพงเพชร 028871055-6,055717398,055716168  
ตงนั้มขนส่ง   กำแพงเพชร 02-2246040, 2246038  
จงเจริญขนส่ง   กำแพงเพชร 02-8870225-6, 055216800  
สุพรรณขนส่ง   สุพรรณบุรี 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-, 035511635,035511637  
พรกิจขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207   
พรจิตต์ขวานเพชร   ชลบุรี  - พัทยา 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640  
ติ่งขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370  
โชคบุญมาขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9  
โอเคทรานสปอร์ต   อุบลราชธานี 02-8898752, 02-2151575  
อุบลพรชัย   อุบลราชธานี 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744  
อส.อุบล   อุบลราชธานี 02-8880600, 045-314873  
    นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123  
เอ็นทีซี   อุดรธานี 02-6119582-4,02-6118454  
พีแอลขนส่ง   ฉะเชิงเทรา 02-6138655, 038824329, 0896767776  
  พิษณุโลก 02-6138655, 038-824329, 089676776  
พิษณุโลกขนส่ง   พิษณุโลก 02-8870223-4, 055-259068, 252722   
จงเจริญขนส่ง   พิษณุโลก 055216800, 028870225-6  
ส.สมจิตร   ราชบุรี 02-4103121  
  กาญจนบุรี  
นิ่มซี่เส็ง   เชียงใหม่ 053244801, 02-4482890-2  
  เชียงราย 053718045-7, 02-8894600-6  
  ลำปาง 054-218913-4  
  ลำพูน 053-553854-6  
  พะเยา 054-484375-7  
สหพิทักษ์   ชัยนาท 024482939,024482940, 056411557,411087  
โชคสถาพรพังงา   พังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429  
เคเจกรุ๊ป   พังงา 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475  
เมืองทองบริการ   พังงา 024103421-3, 076213596, 076221254-5  
สามมิตรขนส่ง   ศรีสะเกษ 02-8880809  
เศรษฐีอีสาน   ขอนแก่น โทร.02-8874605-6  
เมืองพล   ขอนแก่น 043414690  
บ้านไผ่   ขอนแก่น 043274978, 043241379  
ลี้ฮะจัก   ขอนแก่น 024482873, 043274443,043416033  
  มหาสารคาม 043712851, 024482873  
เศรษฐอีสาน   มหาสารคาม 043722199, 02-8874607  
วศรีบุญลือ   มหาสารคาม 028880549,043711261  
กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต   มหาสารคาม 085-0137719,085-0078125,02-9870122  
ตังเซ้งขนส่ง   มุกดาหาร  02-8037066-7, 042612153  
  ยโสธร 02-8037066-7, 045724318  
ข้ามสมุทรขนส่ง   ระนอง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184  
อุปกรณ์การเกษตร   พัทลุง 02-4413584-5, 074613239,612062  
พิชิตขนส่ง   พัทลุง 02-8858/397,081-4410355   
จรูญขนส่ง   พัทลุง 028653515,024103431, 074608006,065981544  
โกล้วนขนส่ง   พัทลุง 024103122, 02-4482898, 074620234  
เมืองทองบริการ   ภูเก็ต 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   ภูเก็ต 076-212578, 218350, 02-8858460-7  
สุราษฏร์ทวีทรัพย์   สุราษฏร์ธานี 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   สุราษฏร์ธานี 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102  
กระบี่นครการ   สุราษฏร์ธานี 028878746,077441126,077253235  
กนกสยามนครการ   สุราษฏร์ธานี 028871686, 028871767, 0862668266  
ภาคกลางขนส่ง   สมทุรสาคร 0894478343, 0816168774,034711075,034714248  
หาดใหญ่ชัยกาญจน์   หาดใหญ่ 074-244832, 074244188,028855108,028885109  
จรูญขนส่ง   หาดใหญ่ 02-8653515, 024103431, 074457629  
พรชัยเลยขนส่ง   เลย 02-8880521, 0898948818, 042-812217  
รวมมิตรนคร   นครศรีธรรมราช 02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   นครศรีธรรมราช 02-8858460-7,081-5506329  
  ยะลา 073215802, 028858460-7  
กระบี่นครการ   นครศรีธรรมราช 028858746, 0817371434  
เอสพีสุภาภัณฑ์   นครศรีธรรมราช 022153954-5, 0819757945  
  ตรัง 02-2153954-5, 0896556898  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   ตรัง 02-8858460-7, 0897288979  
โกล้วนขนส่ง   ตรัง 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1  
กระยี่นครการ   ตรัง 02-8858746, 075211996  
ระยองพัฒนา   ระยอง 038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130  
ระยองบริการ   ระยอง 02-4166492, 038-611758  
เรืองกิจร้อยเอ็ด   ร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699  
ป.สยามเทรดดิ้ง   นครสวรรค์ 02-8859796-7, 056214966   
นครสวรรค์ขนส่ง   นครสวรรค์ 02-4413472-3, 056213393, 08160800646  
สุโขทัยขนส่ง   สุโขทัย 02-8880734, 0897685201, 08-96820145  
พิษณุโลกขนส่ง   สุโขทัย 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722  
สหหล่มสัก   สุโขทัย 02-8858921-8, 055621303  
  พิจิตร 056612227, 028858921-3  
ตะพานหิน   พิจิตร 056621888  
รถแดงขนส่ง   อยุธยา 035252581, 02-2245404  
รุ่งเรืองกิจขนส่ง    พิจิตร 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636  
ม่งเส็งศักดิชัย   บุรีรัมย์ 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423  
ม่งเส็งบุรีรัมย์   บุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925  
โชคนำทางขนส่ง   ชุมพร 02-8881812-3  
ปรีดาภาคใต้   ชุมพร 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358  
หลังสวน   ชุมพร 077541946  
นครแพร่น่านขนส่ง   แพร่ 054511238,054627273, 02-87880837  
    น่าน 054710971, 02-8880837  
ม่งเส็งศักดิ์ชัย   สุรินทร์ 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487  
ม่งเส็งบุรีรัมย์   สุรินทร์ 028873258-9, 044515391  
นางรอง     สุรินทร์ 044631086    
ชัยเจริญขนส่ง   เพชรบุรี 028882074,032425119  
เจียเจ็งกี่    มุกดาหาร 02-8870109, 028870110  
สระบุรีทงเฮง   สระบุรี 02-4414641-3, 036211981,036221318  
สหมิตรเดินรถ   จันทบุรี 022336282,022342524  
แต้เต๊กอู๋   สิงห์บุรี 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403  
โกล้วนขนส่ง   กระบี่ 0816277642, 0897884576, 075663229  
  ประจวบคีรีขันธ์ 032550325,024103122,024482898  
กระบี่นครการ   กระบี่ 02-8858746, 028858747,075632227  
กนกสยามนครการ   กระบี่ 028871686,028871767,075611677  
ประจวบทองชัย   ประจวบคีรีขันธ์ 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977  
         P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
               
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด 
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
           
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
             
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
           

เลือก พัดลมเพดาน


ไลท์ติ้งแฟน(ไทยแลนด์)

 

 

กดเลย

@Line คลิกเลย

Line iD: lightingfanthailand

 

 

บริการจัดส่ง

 

หลอดไฟ led

 

 

 บริการติดตั้ง พัดลมเพดาน

 

 

 

 

การติดตั้ง พัดลมเพดาน พัดลมโคมไฟ สามารถติดได้กับเพดานปกติ 2.50-2.80เมตร เพดานต่ำ 2.20-2.40เมตร(เอาท่อแขวนออก) สำหรับเพดานสูงตั้งแต่3เมตรขึ้นไปและเพดานเอียง (ควรเพิ่มท่อแขวน) ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 217 คน
 สถิติเมื่อวาน 151 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1008 คน
71254 คน
875131 คน
โคมไฟ พัดลม ส่งฟรี!

พัดลมเพดาน

**ค้ น ห าอุปกรณ์เสริมต่างๆ** ดูทั้งหมด>>คลิก<<


อุปกรณ์เสริม

สวิทซ์กระตุกไฟ

สวิทซ์กระตุกไฟ

สวิทซ์กระตุก3สปีด

ตุ้มโซ่ดึง

**สวิทซ์กระตุก สวิทซ์ดึงไฟ 1จังหวะ เปิด/ปิดไฟ ใช้ได้กับโคมไฟทั่วไปเพื่อดึงเปิด/ปิด

**สวิทซ์กระตุก สวิทซ์ดึงไฟ 3จังหวะ เปิด/ปิดไฟแยกกัน ใช้ได้กับโคมไฟทั่วไปเพื่อดึงเปิด/ปิดสลับแล้วติกหมด เช่น2,2และ4ดวง

**สวิดกระตุก สวิทซ์ดึงพัดลมแบบ4สาย 3สปีด แรง กลาง และเบาสุด**ตุ้มโซ่ดึง LPC14 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม
พิเศษ. 150 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 180 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 180 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<

 

ปกติ.180 บาทปกติ.200 บาทปกติ.200 บาทปกติ.250 บาท

 

ตุ้มโซ่ดึง

ตุ้มโซ่ดึง

ตุ้มโซ่ดึง

ตุ้มโซ่ดึง

**ตุ้มโซ่ดึง LPC22 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม

**ตุ้มโซ่ดึง LPC24 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม

**ตุ้มไม้โซ่ดึง LPC26 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม**ตุ้มโซ่ดึง LPC27 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม
พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<

 

ปกติ.250 บาทปกติ.250 บาทปกติ.250 บาทปกติ.250 บาท

 

 

ชุดรีโมท พัดลม

สวิทซ์ผนัง

ตุ้มโซ่ดึง

ตุ้มโซ่ดึง

รีโมทพัดลมเพดาน

สวิทซ์ผนัง

ตุ้มโซ่พัดลม

พัดลมโคมไฟ

**ชุดรีโมท LRC-3 อุปกรณ์เสริม-ใช้ปรับสปีดพัดลม ได้3สปีด -เปิด/ปิดไฟ ระยะกดไดไกลถึง30เมตร ***รับประกัน 6เดือนเต็ม นับจากวันติดตั้ง

**สวิทซ์ผนัง ST-WC1 สวิทซ์พัดลมเพดาน ใช้สำหรับ เปิด/ปิด ปรับเปรี่ยนสปีดพัดลมเพดานได้ 3สปีด รับประกัน6เดือนเต็ม

**ตุ้มไม้โซ่ดึง LPC25 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม **ตุ้มโซ่ดึง LPC12 ตุ้มไม้+โซ่ดึง ชุด2เส้น  ยาวเส้นละ 30cm มีข้อต่อให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย-ใช้ต่อสายโซ่ดึงพัดลมเพดาน และโคมไฟพัดลม
พิเศษ. 1,100 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 500 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 200 บาท>>คลิก<<

 

ปกติ.1,590 บาท ปกติ.550 บาท ปกติ.250 บาท ปกติ.250 บาท

 

**ค้ น ห าหลอดไฟLED** ดูทั้งหมด>>คลิก<<

หลอดประหยัดไฟ led

หลอดไฟ 2w แสงเหลือง

หลอดไฟ 5w แสงขาว

หลอดไฟ  คริสตัลแท้

หลอดไฟฉุกเฉิน led

หลอดไฟled

หลอดไฟled

หลอดไฟled

หลอดไฟ

**หลอดประหยัดไฟ LED L4G-G2-2W-2w / W เหลือง Warm White 3000k-ประหยัดไฟ80%-Energy Saving 20,000 Hrs.-200 Lm-การใช้งานยาวนาน -ขั้วเกลียว E27 ทั่วไป **หลอดไฟ LED LMOON-5W-D-5w / D แสงขาว Daylight 6500k-ประหยัดไฟ80%-Energy Saving 20,000 Hrs.-450 Lm-การใช้งานยาวนาน-ไม่มีรังสี UV-ขั้วเกลียว E27 ทั่วไป **หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ คริสตัล แท้ LED LCRYSTAL 3w กำลังไฟ 3วัต เกลียว E14 แสง Warm White 3000k input 220v - 240v VAC.อายุการใช้งาน 20,000 hrs **หลอดไฟอัจฉริยะ หลอดไฟฉุกเฉิน Emergency Bulb LED 8w/w- แสงเหลือง- หลอดไฟ LED ขนาด 8W- ความสว่าง 650 lm.- อายุการใช้งาน 20,000 ชม- ใช้กับขั้วเกลียว E27ทั่วไป
พิเศษ. 110 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 89 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 239 บาท>>คลิก<< พิเศษ. 259 บาท>>คลิก<<

 

ปกติ.130 บาท ปกติ.119 บาท ปกติ.289 บาท ปกติ.290 บาท

 

พัดลมเพดาน

พัดลมเพดาน 4ใบพัด สวิทซ์ผนัง สีเงินนิเกิ้ล>>คลิก<<   สีขาว>>คลิก<<


พัดลมเพดาน 3ใบพัด มีรีโมท คลิกเลย!

พัดลมโคมไฟ 5ใบ5โคมพัดลมเพดาน ขนาด42นิ้ว

คลิก

โคมไฟเพดาน สวยๆ รวมโคมไฟแต่งบ้าน โคมไฟห้อย โคมไฟช่อ มีทั้งโคมไฟภายในและภายนอก >>คลิกเลย<< 

โคมไฟเพดาน โคมไฟสวยๆ

พัดลมโคมไฟ

เรือสำเภา คลิกเลย

พัดลมไม้จริง คลิกเลย!

ชอบก็ Like ใช่ก็ Share มาร่วม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง กับเรา  พบกับ พัดลมเพดาน ที่"หรู"ทันสมัย หลากหลายแบบ มากด้วยดีไซน์ สวย เย็น สว่าง...ครบ  ที่นี่.ไลท์ติ้งแฟนดอทคอม

   
คลิกเลย คลิก

>>>สินค้าและบริการ<<<
พัดลมเพดาน โคมไฟเพดาน รีโมทพัดลม ติดตั้ง
พัดลมโคมไฟ โคมไฟถาด รีโมทโคมไฟ ปรับถ่วง
คอปเตอร์พัดลม โคมไฟช่อ สวิทซ์ผนัง ส่งสินค้า
โคมไฟพัดลม โคมไฟระย้า สวิทซ์กระตุกไฟ ชำระเงิน
พัดลมไม้จริง โคมไฟคริสตัล สวิทซ์กระตุกพัดลม ติดต่อเรา
หลอดไฟ LED 5w แสงขาว โคมไฟคริสตัล สลิง หลอดไฟLED กลม 9w สวย - เย็น - สว่าง...ครบ จบเลยที่เดียว
หลอดไฟ LED 5w แสงเหลือง โคมไฟริสตัล LED หลอดไฟ LED 3w เกลียวE27 สงด่วน ส่งฟรี! ทุกรายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ติ้งแฟน(ไทยแลนด์) 619/10  ถนนพหลโยธิน 58  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 โทร: 02-9938669   แฟ็กซ์: 02-9937911   มือถือ: 08-59590801  อีเมล์: Lightingfans@gmail.com   เว็บไซต์: www.LIGHTINGFAN.com

Copyright (c) 2006 by LIGHTINGFAN THAILAND