จำหน่าย. พัดลมเพดาน พัดลมโคมไฟ และโคมไฟเพดาน ส่งด่วนๆ  พัดลมโคมไฟเพดาน สวย"หรู"หลากหลาย มากด้วยดีไซน์

รายชื่อบริษัทขนส่ง

      บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

ภาคใต้

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 **สุราษฎร์ธานี (เมือง, พุนพิน) 089-812 7065 **นครศรีธรรมราช (เมือง) 089-812 7396 **ทุ่งสง, รัชฎา, ตรัง 089-812 6921 ** ภูเก็ต (ทุกอำเภอ) 089-812 6492

กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง สาย2 02-410 4089 , 02-410 3359 ***ภาคใต้ตอนล่าง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา

กระบี่นครการ ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 8747, 089-2035895 ****กระบี่ 075-632277, สุราษฎร์ธานี 089-203 5895 ***ตรัง 075-211996,***นครศรีฯ,ทุ่งสง 081-737 1434

เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย2 02-887 2351-3 ***พังงา, ภูเก็ต

เกียรติเจริญชัย ขนส่ง เอกชัย95 02-894 3328-9 ***สตูล, ละงู, ท่าแพ, ฉลุง, ทุ่งหว้า 074-734141-2

โกล้วน 2 สาย2 02-448 2898, 448 2938 ***กระบี่ 089-923 1437, 081-458 5312, 082-456 0909 02-410 3122 ตรัง 075-574259, 574220-1, 089-780 8461 ***พัทลุง 074-620234, 081-676 8756 *** ประจวบคีรีขันธ์ 032-550325

ข้ามสมุทรขนส่ง สาย2 02-887 0368-9, 086-564 0368 ระนอง, กระบุรี, กะเปอร์, คุระบุรี 077-823649, 813184

จรูญขนส่งภาคใต้ สาย2 02-410 3431, 02-865 3515 หาดใหญ่, สงขลา 074-457629-30, 081-609 3264 www.jr.co.th พัทลุง 074-608006, 086-598 1544

ไชยาภาคใต้ เอกชัย95 02-451 1015, 081-829 9990 ไชยา 081-894 7634, 081-891 2336 สุราษฎร์ธานี, ท่าชนะ, ท่าฉาง, พุนพิน, บ้านดอน

โชคประเสริฐ ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 8854, 885 9314 ชุมพร 077-503903, 581571, 544811 ท่าแซะ, สวี, ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม, ท่าชนะ, ไชยา

โชคปรเมศร์ ขนส่ง เอกชัย95 081-767 3405, 083-300 2469 นราธิวาส, ตันหยงมัส, บาเจาะ, ยี่งอ, สุไหงปาดี, สุไหงโกลก 087-297 0759, 085-672 7940, 087-293 7532

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส รามอินทรา34 02-943 5353, 02-643 8382 สุราษฎร์ธานี 077-269194, 081-694 7888 081-539 3339 , 081-496 2860 ภูเก็ต 081-691 3339 หาดใหญ่ 074-457219, 081-542 8367

ตั้งอี่ฮั้วชุมพร สาย2 02-887 4580-1 ชุมพร

ใต้สุราษฎร์การขนส่ง สาย2 (ซ.24) 02-885 7751-2 สุราษฎร์ธานี, บ้านดอน, นาสาร, พุนพิน 077-272943, 281168

ใต้สมุย ขนส่ง เอกชัย95 02-894 3985 เกาะสมุย 077-415134, 081-770 6020, 084-188 3867

ทรัพย์สมบูรณ์คูณทวี สาย2 02-887 2705, 448 2874-5 เพชรบุรี 032-427853-4, หัวหิน 081-493 2270 ปราณบุรี 032-621448, 081-981 0238 ประจวบฯ, กุยบุรี, ทับสะแก, 032-603651, 081-763 8481

ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง สาย2 02-410 3420, 02-410 3160 ชุมพร 077-643310, 081-970 5149 086-375 4853, 081-445 6094 หลังสวน 077-541946, 089-669 6376 ท่าแซะ, ปะทิว, สวี, ท่าชนะ, ละแม, ไชยา

ประจวบทองชัย ขนส่ง สาย2 02-448 1976-7 ประจวบคีรีขันธ์ 032-611363, กุยบุรี 032-689214 หัวหิน 085-296 7887, ปราณบุรี 083-816 6710

ปัตตานีปลาป่น (1988) ซ.เอกชัย131 02-892 2301, 081-207 8111 ปัตตานี, สงขลา, ยะลา 073-311044, 310234

ปัทชิดาขนส่ง สาย2 02-803 1791, 089-690 4945 พังงา, ทับปุด, ตะกั่วป่า, โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง 081-978 6966

พรทรัพย์สว่าง ขนส่ง สาย3 087-894 7440, 081-537 2582 จันดี, ฉวาง, นาบอน, ทุ่งสง, ทุ่งใหญ่ 081-537 2582

พัฒนาเอ็กซ์เพรส 02-223 3831, 081-089 2988 หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

พิชิตขนส่งพัทลุง สาย2 02-885 8367, 081-441 0355 นราธิวาส, พัทลุง, หาดใหญ่

แพปลาสมบัติวัฒนา ขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 9018-9, หาดใหญ่ 074-427202-3, 081-608 7206 081-690 3167 สตูล 074-721333 ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 073-332392-3, 334614-6

ฟักทอง สาย3 02-888 0819-20 ภูเก็ต 076-273429 สาย2 02-865 3317-8

ภูเก็ตมั่นคง ขนส่ง สาย2 02-448 1315, 448 1005 ภูเก็ต 076-235013-4, 086-310 4267, 086-310 4481

ภูเก็ตแหลมทอง สาย2 02-448 1996, 02-887 1562-3 ภูเก็ต 076-215760, 211341

รวมมิตรนครขนส่ง สาย3 02-888 0764, 02-888 2079 นครศรีฯ 075-356388, 343334, 341612

รัชพล ขนส่ง สาย3 02-441 3820-21 ตะกั่วป่า, พังงา, ท้ายเหมือง 076-421136, 431616

ส.สมจิตร ขนส่ง สาย2 02-410 3121 เพชรบุรี, ท่ายาง,

สุราษฎร์ทวีทรัพย์ ขนส่ง สาย2 02-887 4490-2 สุราษฎร์ธานี 077-273871, 213655 เกาะสมุย 077-234381, 235205

สปีดขนส่ง หัวลำโพง 02-221 3584, 089-154 9360 ภูเก็ต 084-850 9255, 089-295 9402

สมุยขนส่ง กาญจนาภิเษก 02-885 9065-6 เกาะสมุย, เกาะพะงัน

สมุยลำเลียงทรัพย์ ขนส่ง สาย2 02-885 8721, 086-308 0572 เกาะสมุย 086-942 9298, 081-536 6588, 077-415676

สหขนส่งสายใต้ กาญจนาภิเษก 02-885 9041-3 ชุมพร, หลังสวน 077-511044, 501425, 511273

สหไทยภาคใต้ สาย2 02-887 4494-5 กระบี่ 075-663314-5 (กทม.-ตรัง รอบรถออกทุกวันพุธ) ตรัง 075-211961 สตูล 074-722280

สามัคคีขนส่ง เอกชัย95 โกดังหาดใหญ่ 02-417 1013 หาดใหญ่ 074-217503-4 โกดังยะลา 02-415 8506,02-415 8508 ยะลา, ปัตตานี 073-221135, 223545, 223466

สี่สหายขนส่ง ศูนย์นครศรีฯ 02-451 6712-6 ต่อ 109 ประจวบคีรีขันธ์ 032-681406 ศูนย์สุราษฎร์ฯ 02-894 9340-3 นครศรีฯ 075-321511-2, 075-344282, 089-681 1092 www.sisahy.com ทุ่งสง 075-420300, 424071 หัวไทร 075-388001, 084-752 5096 สงขลา 074-448542-3, 447336, 089-446 9847 สุราษฎร์ธานี 077-218221, 077-218238 กระบี่ 075-620969, 086-266 5276 บ้านนาสาร 077-345029, 081-979 0988, 081-677 2940

หาดใหญ่ชัยกาญจน์ สาย4 02-888 5108-9 สงขลา 074-244832, 244188, 236859

หาดใหญ่ทัวร์ ขนส่ง สาย3 02-889 0981, 089-736 2806 หาดใหญ่ 074-235715, 085-8921217, 086-6977897 หาดใหญ่, สงขลา, สะเดา, ปาดังเบซาร์, นาทวี, จะนะ, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโกลก เอเซีย-หาดใหญ่ ขนส่ง เอกชัย95 02-894 2649-50, 894 3531 สุราษฎร์ธานี 089-444 4910 นครศรีธรรมราช, ปากพนัง, ท่าศาลา 075-318731 ตรัง, กันตัง, ห้วยยอด 081-894 4072, 073-218313 หาดใหญ่, สงขลา 074-559072-3, 086-730 5978 ยะลา, เบตง, สตูล 087-894 7793 ปัตตานี 086-277 8833 เอส. ดี. เอ็กเพลส รองเมือง 02-214 4341, 02-216 5846 ประจวบ 089-503 0581 ชุมพร 084-629 9171 ระนอง 089-590 5277 ภูเก็ต 081-956 5422 กระบี่ 087-264 5134 พังงา-อ่าวลึก 089-873 7038 โคกลอย- ตะกั่วป่า 081-326 6568 ตรัง 081-569 7477 พัทลุง 074-612960 สตูล 081-275 9860 ปัตตานี 089-795 4100 ยะลา 087-297 6673

เอส.พี. สุภาภัณฑ์ หัวลำโพง 02-215 3954-5, 02-216 5845 ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,เกาะสมุย, นครศรีฯ, พังงา,ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา

...................................................................................

ภาคกลาง

โชควิวัฒน์ ขนส่ง สาย3 02-888 1855, 086-128 5572 ลพบุรี, สระบุรี, พุแค, บ้านหมอ, ท่าเรือ, หนองโดน, โคกตูม กลาง

ป๋อเชียง สาย2 02-222 1310, 02-222 7143 สุพรรณบุรี 035-502076, 035-551226, 035-551718

พาณิชย์ ขนส่ง สาย3 02-888 1397, 081-753 3383, กาญจนบุรี, ท่ามะกา, ท่าม่วง, พนมทวน, 034-541625 086-311 2466 ราชบุรี, โพธาราม, บ้านโป่ง, ห้วยกระบอก

พีแอล PL-PN สายกลาง สาย3 02-776 5845-63, 081-420 8431 ปทุมธานี, ลำลูกกา, คลอง1-8, อยุธยา, วังน้อย, ท่าเรือ อ่างทอง, ไชโย, วิเศษชัยชาญ, สิงห์บุรี, อินทร์บุรี สระบุรี, หนองแค, แก่งคอย, ลพบุรี, โคกสำโรง, พัฒนานิคม พีแอล PL-PM สายกลาง สาย3 02-888 0653, 085-045 9090 สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี 081-515 7726, 085-100 6848 รองเมือง 02-214 4820 นครปฐม, สามพราน, กำแพงแสน, ดอนตูม 081-616 2564 สมุทรสงคราม, แม่กลอง, สมุทรสาคร, อัมพวา ราชบุรี, บ้านโป่ง, ดำเนินสะดวก 084-180 7206 เพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน, ปราณบุรี, ประจวบฯ 081-596 5104

พีเอส / PS 089-038 6016, 081-341 6874 ภาคกลาง ปทุมธานี นครนายก

พี อาร์ คูเรีย สาย3 02-613 8670, 02-613 8881 ภาคกลางตอนบน ลพบุรี สระบุรี

พีที / PT 081-423 2268, 085-150 2853 อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง

ไพบูลย์ ขนส่ง 085-127 6570, 085-802 8612 โคกสำโรง, บ้านหมี่, หนองม่วง,สระโบสถ์ 036-441386, 036-624536, 081-851 5436

นครกรุงเทพสหการ สาย2 02-887 0910-1, 448 1113 กาญจนบุรี, ไทรโยค, หัวหิน, ปราณบุรี, ราชบุรี

นิวสระบุรีกมลชัยขนส่ง สาย3 02-888 1856

สระบุรี ลาภมงคล ขนส่ง สาย3 02-888 0422-3 อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ป่าโมก, ไชโย 035-611771

สหพิทักษ์ชัยนาท สาย2 02-448 2939-40 ชัยนาท, พยุหะคีรี, สรรคบุรี, หันคา 056-411557, 411087

ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี สาย3 02-888 0861 บ้านโป่ง 081-572 1328 กาญจน์ 086-764 2901, 083-963 0294

เอกชัยขนส่ง ราชบุรี สาย3 02-888 0083 ราชบุรี 032-337523

.......................................................................................................................

ภาคอิสาน

R.I.T. กิตติวัตรทรานสปอร์ต สาย2 02-987 0122, โคราช 044-276342, 086-855 6358 อีสาน (ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ) 085-013 7719, 085-007 8125 ขอนแก่น 043-365271, 265273, 081-592 1386

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครราชสีมา (อ.เมือง) 089-812 6563 ขอนแก่น (อ.เมือง) 089-812 7254 อุดรธานี (อ.เมือง) 089-812 6575 หนองคาย (อ.เมือง, ท่าบ่อ) 081-376 9843 อุบลราชธานี (อ.เมือง, วารินชำราบ) 089-8126391 ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม 089-969 0588

กาฬสินธุ์ ขนส่ง แยกบางบอน 02-416 5583, 02-895 1302 กาฬสินธุ์ 043-3811065

กิจสุนทร สาย2 02-887 0343-4, ยโสธร 045-711326, 712278,720278

ขอนแก่นขนส่ง/การเกษตร สาย2 02-865 3739, 865 3692 ขอนแก่น1 043-221690, 221309, 228155 (ขอนแก่น-อุดรฯ) 02-410 3439 ขอนแก่น2 043-221309, 228155

ขอนแก่นขนส่ง สาย2 02-865 3492, 081-350 5207 ขอนแก่น 043-344969, 236902 (ส.แก่นนคร) 02-410 3423, 410 3430 บ้านไผ่ 043-329717, 081-392 7959 มหาสารคาม, โกสุมพิสัย, วาปีปทุม 043-721297 กาฬสินธุ์ 043-821384, 081-2626037 ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่ 042-43116-7, 431526

คิงส์โลจิสติกส์ สาย2 02-418 8205, 081-710 1830 ขอนแก่น 043-332108, 043-238546, 043-237618 โคราช-บัวใหญ่ สาย3 02-888 1079 บัวใหญ่ 044-461508, 461955 พิมาย 044-471933 โคราช สหะชัย สาย2 02-889 1475, 889 1786, 044-956043, โคราช, บัวใหญ่, พิมาย, ปักธงชัย, สีคิ้ว, โนนสูง 087-960 3933 ด่านขุนทด, โนนไทย, ประทาย, โชคชัย, เสิงสาง, ครบุรี

จีแอล / GLทรานสปอร์ต 02-889 1990, 081-917 4894, ภาคอีสานตอนบน อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, 086-064 4179 หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร (ตรงข้ามซอยศาลาธรรมสพน์15) ภาคอีสานตอนกลาง ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, www.gl.co.th มหาสารคาม, กาฬสินธ์, ยโสธร, อำนาจเจริญ ภาคอีสานตอนล่าง นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, 045-661375, กันทรลักษ์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย2 02-449 5510, 081-871 7789 ขอนแก่น 086-642 7285, 084-510 0142 อุดรธานี 042-242411, 081-872 4004

เจียเจ็งกี่ ขนส่ง สาย2 02-887 0109, 887 0110 มุกดาหาร 042-611301, 611407 ยโสธร, อำนาจเจริญ, ธาตุพนม ชั่งอุ่น 02-885 8706 เมืองพล 043-414012, 043-414073 บ้านไผ่ 043-274213

ชัยภูมิขนส่ง สาย2 02-887 2319-20 ชัยภูมิ, บัวใหญ่(โคราช) 044-811700

ชัยภูมิวัฒนสิน สาย3 02-888 1193-4 ชัยภูมิ 044-811281, 811372, 811667

ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง (จำปี) สาย3 02-888 0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261

ต่อโชค ขนส่ง สาย2 02-448 1725, 887 2171 สกลนคร, นาแก, พังโคน, สว่างแดนดิน 042-747290

ตั้งจงเจริญอุบล สาย4 089-845 1212, 02-429 6320 อุบลราชธานี, วารินชำราบ 045-322967, 045-321989

นครพนมขนส่ง สาย2 02-448 2065-7 นครพนม 042-511149, 511211 สกลนคร 042-713003

พิมาย ขนส่ง สาย3 02-441 3503, 081-946 1469 โคราช 086-649 3715, ปากช่อง 089-239 9140 พิมาย 044-481678 (นครราชสีมา ทุกอำเภอ)

พีที / PT สายอีสาน รองเมืองซ.4 02-776 6074-88 ด่านขุนทด, จัตุรัส, ชัยภูมิ, แก่งคร้อ, ภูเขียว สาย2 02-887 2352 ขอนแก่น, พล, บ้านไผ่, น้ำพอง, ชุมแพ, ภูเวียง 084-137 5300 สาย3 080-772 1320 บุรีรัมย์, นางรอง, ปราสาท, สุรินทร์, ศรีขรภูมิ, บรบือ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์

พีเอ็ม / PM สายอีสาน รองเมือง 02-214 0629 โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว 044-316034

พรของแม่ขนส่ง สาย2 02-448 2882-3 อุดรธานี, หนองคาย

บี.เอส. ขนส่ง สาย3 02-888 0267-9 อุบลราชธานี 045-241116, 081-493 8821 ศรีสะเกษ, ขุขันธ์, กันทรลักษ์, อุทุมพรพิสัย, กันทรารมณ์ ยโสธร, กุดชุม, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว อำนาจเจริญ,

มุกดาหาร บุรีรัมย์ พนมรุ้ง สาย2 02-887 4134, 081-878 7889 บุรีรัมย์ 044-613129, 087-795 7096 นางรอง 089-846 6892

ปากช่องขนส่ง สาย2 02-448 2033, 887 0407-8 ปากช่อง 044-313522, 311783 081-435 0453 โคราช 044-342098, 265505, 081-6606145 พิมาย 044-481496

นิวหม่งเส็ง โคราช สาย3 02-441 4745, 081-405 2729 โคราช 044-242920, 2587433, 089-583 3988

ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย2 02-887 3258-9 บุรีรัมย์ 044-612925 สาย5 02-889 4781 สุรินทร์ 044-515391 นางรอง 044-631086

ม่งเส็งศักดิ์ชัย สาย2 02-410 3424, 02-410 3429 บุรีรัมย์, สุรินทร์

ร้อยเอ็ดสายสงวน สาย2 02-887 4698-9, 448 1005 ร้อยเอ็ด 043-611207, 080-461 7907

เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย2 02-887 4325-6 ร้อยเอ็ด 043-524596 มหาสารคาม 087-226 4699, 043-524123, 084-685 3809 กุฉินารายณ์(กาฬสินธุ์) 043-851342

ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย2 02-448 2873, 448 2930-1 มหาสารคาม 043-712851 ขอนแก่น 043-270693, 081-0491729 เมืองพล 043-416033 บ้านไผ่ 043-274443, 273880

เศรษฐีอีสาน สาย2 02-887 4605-6 มหาสารคาม 043-722199 เมืองพล 043-414690 บ้านไผ่ 043-274978 ขอนแก่น 043-241379

ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย2 02-887 4135, 081-457 5623 ศรีสะเกษ 045-633149, 087-5442811

ส.เจริญกิจ ขนส่ง สาย2 02-887 4350 ศรีสะเกษ 045-620159, 631567, 081-789 6267

สหขนส่งเลย-อุดร สาย2 02-410 3413, 02-410 3171-2 ชัยภูมิ, ภูเขียว, ชุมแพ, วังสะพุง, www.sahatransport.com เลย, เชียงคาน, ภูเรือ 042-812359, 087-9502605 นากลาง, หนองบัว, ศรีบุญเรือง, อุดรธานี, หนองคาย

สหรุ่งเรืองขนส่ง 02-804 8721-3 ข้างเดอะมอลล์บางแค อุดร 042-290440 เลย 042-835413 สกลนคร 042-971100 นครพนม 042-512101 พังโคน 042-771189 ขอนแก่น 043-344838-9 ร้อยเอ็ด 043518370 โคราช 044-203076-7 ชัยภูมิ 044-812517

สหนำโชคขนส่ง สาย4 02-429 6319, 086-866 3430 สุรินทร์ 044-713530, 089-9484826 081-592 7737 ศรีษะเกษ 045-631565, 084-563 1565, 089-8483055

สามมิตร ขนส่ง สาย3 02-888 0809 ศรีสะเกษ หนองคาย-อุดร สาย2 02-887 4626-7 หนองคาย 042-465446-7 อุดรธานี 085-852 0202

อส.อุบล ขนส่ง สาย3 02-888 0600 อุบลราชธานี 081-876 4257, 045-314873

อีสานเอ็กเพรส สาย2 02-887 2161-2 หนองคาย 042-465446-7 อุดรธานี 085-852 0202 เลย 042-811537, 083-144 6460

อุดรวุฒิชัย สาย2 02-885 8430-1, 087-921 4232 อุดร 042-343242, 243645 (เฉพาะอ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.กุดจาบ,อ.กุมภวาปี,อ.โพนพิสัย)

อุดรสหเจริญไพศาล สาย2 02-887 2240-1, 089-710 1777 อุดร, กุดจับ, บ้านผือ, กุมภวาปี, 042-346242, 348215

อุดมพรขนส่ง สาย3 02-888 0796, 086-224 3119 อุดร 042-321605 (อ.เมือง,อ.บ้านผือ,อ.หนองหาน,อ.กุมภวาปี, อ.บ้านดุง, อ.โพนพิสัย,หนองคาย,ปากคาด,บึงกาฬ,นากลาง)

อุดมศักดิ์ ก๊กเอ็ง สาย3 02-800 6863-6 โคราช, ปักธงชัย, โชคชัย, ครบุรี 044-241173, 258695 (เก็บค่าส่งต้นทาง) เสิงสาง, จักราช, ชุมพวง, พิมาย, โนนสูง, บัวใหญ่, ปากช่อง

อุบลจักริน ขนส่ง สาย3 02-888 1726, 086-725 4614 อุบลฯ, วารินฯ, เดชอุดม, พิบูลมังสาหาร 045-435128-9

...............................................................................................

ภาคเหนือ

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 นครสวรรค์ (อ.เมือง) 089-812 6587 พิจิตร (อ.เมือง, สามง่าม) 089-812 7393 พิษณุโลก ( อ.เมือง,วังทอง,บางระกำ,วัดโบสถ์,พรหมพิราม) 089-812 8357, 089-812 6753 เชียงใหม่ (อ.เมือง, หางดง) 081-376 9840

กริชทอง 02-887 4655-6 นครสวรรค์ 056-311 730

จงเจริญขนส่ง สาย2 02-887 0225-6พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, ตาก, แม่สอด 055-216800

จักรกริศน์ ทรานสปอร์ต รามอินทรา34 086-763 8413

เชียงรายธนากร 2005 สาย2 02-885 8980, 885พิษณุโลก 086-763 8413 8795เชียงราย 053-744756 แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ, เทิง, พาน

ด่วนเหนือ 2543 02-219 2472 เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย

ตาก ป.สยาม 02-885 9798-9 ตาก 055-511 605, 513 178

นิ่มซี่เส็ง สาย2 02-448 2890-2พะเยา 054-484 375-7

นิ่มซี่เส็ง สาย5 02-889 4600-6 เชียงราย 053-718 045-7, 089-191 4492สี่แยกมหานาค 02-282 8490, 02-281 6218แม่สาย 053-734 568-9, 086-430 3885 ตลาดไทคลอง2 02-520 3381-3 ลำพูน 053-553 854-6www.nimseeseng.comเชียงใหม่ 053-244 801ฝาง 053-883 637ลำปาง 054-218 913-4แพร่ 054-533718, 086-430 3823นครสวรรค์

ป.รุ่งโรจน์ ขนส่ง สาย2 02-885 9517-8, 081-689 9921 เชียงใหม่ 053-260212 เชียงราย 053-711230, 718017 ลำปาง 054-221965, 217639 พะเยา 054-431082, 481346, 480316ประกาย 02-805 5655, 089-121 5655 เพชรบูรณ์ 089-129 9548, 081-969 9548

พิษณุโลก ขนส่ง สาย2 02-887 0223-4 พิษณุโลก, สุโขทัย 055-259068, 252722 พีแอล / PL สายเหนือ สาย3 02-888 1866, 081-401 5975 พิษณุโลก (ทุกอำเภอ) 055-246 821, 086-939 2052 02-214 4820, 02-214 3921 เลย, ภูเรือ, ด่านซ้าย, นครไทย, 086-667 2687, 089-640 9463 สาย4 089-610 1525, 083-620 142เพชรบูรณ์, เขาค้อ, หล่มสัก, หล่มเก่า 081-474 2072 สุโขทัย, คีรีมาศ, สวรรคโลก 081-475 4683 พิจิตร, ตะพานหิน, โพทะเล, บางมูลนาก, สามง่าม 089-644 1759 กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ) 089-638 9972, 081-651 9080 อุตรดิตถ์, ตรอน, พิชัย 081-886 6419, 089-461 9699 นครสวรรค์ 086-204 9390,อุทัยธานี 081-044 1527 แพร่ 081-707 9978, 081-041 5080 น่าน, เวียงสา ตาก, แม่สอด, บ้านตาก 086-935 6325, 089-708 7178

แพร่-น่านสวรรค์ ขนส่ง สาย2 02-887 1084-5 แพร่ 054-624323-4, น่าน 054-600727 นครแพร่-น่าน 02-888 0837 แพร่ 054-511 238, 627 273,น่าน 054-710 971

นำโชคประเสริฐ สาย3 02-888 0698อุทัยธานี, บ้านไร่, ลานสัก, สว่างอารมณ์ 056-511832

วัฒนะกิจ อุตรดิตถ์ สาย2 02-887 0914-5อุตรดิตถ์ 055-411652

ส.สว่างขนส่ง สาย3 02-888 1807, 086-994 3088 เชียงใหม่, ลำพูน, สันกำแพง 053-243025, 081-1808815 แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก 02-954 3601-7, 02-633 0411 ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, พาน, แม่จัน, แม่สาย, (เก็บค่าส่งต้นทาง) พิษณุโลก, พะเยา, แพร่, เชียงคำ, เทิง, เชียงของ,

ดอกคำใต้ สหะหล่มสัก (อึ้งเป๋งเฮง) กาญจนาภิเษก 02-885 8921-8 เพชรบูรณ์ 056-711395, หล่มสัก 056-701135 (ลูกค้าไม่ประจำ เก็บต้นทาง) พิษณุโลก 055-335035 พิจิตร 056-612227, ตะพานหิน, บางมูลนาก 056-621868 สุโขทัย 055-621303 เชียงใหม่ 053-844940

สุโขทัย สาย3 02-888 0734 สุโขทัย 089-768 5201 สวรรคโลก 089-682 0145

สุวรรณไพศาลขนส่ง สาย2 02-887 2711 เชียงใหม่ 053-442781, 423692-4, 423434 ลาดกระบัง 02-737 8673 ลำปาง 054-217639, 221965 www.suwanpisarn.com เชียงราย 053-756445-6 พะเยา 054-480195

หย่งขนส่ง (พิษณุโลก) สาย2 02-887 0912-3, 081-406 8715, พิษณุโลก 055-304726, 304 735 081-807 9443, 081-533 1365

.........................................................................................................

ภาคตะวันออก

CN ขนส่งด่วน 02-214 5065, 086-386 3797 ชลบุรี, บางพระ, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บ้านบึง ตะวัน

O.K.ทรานสปอร์ต สาย4 02-889 8752, 429 2624 ระยอง (เมือง, มาบตาพุด, บ้านค่าย, บ้านเพ) 089-812 6756 ออก

เกื้อกูล ขนส่ง สาย3 02-888 1881, 089-969 6049 ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ)

ช.รุ่งเรืองกิจ ขนส่ง สาย3 02-888 1400, 081-344 8214 ชลบุรี, พนัสนิคม, บ้านบึง 038-284239

เชาวลิน ทรานสปอร์ต 02-943 5058 ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง

โชคจิยะชัย ขนส่ง สาย3 02-888 1216, 086-324 7554 สระบุรี, หนองแค, วิหารแดง, หินกอง, มวกเหล็ก, แก่งคอย (ลพบุรี 081-293 9037) ลพบุรี, บ้านหมี่, โคกสำโรง, ลำนารายณ์, พัฒนานิคม (ปราจีนบุรี 086-3247554, 081-681 8541) ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, ประจันตคาม, ศรีมหาโพธิ์ (สระบุรี 081-745 7086) นครนายก, บ้านนา

ตราดบริการ สาย2 02-805 3493, 02-805 5505 ตราด 081-2952144, 039-512613, 532451

ติ่งขนส่ง ชลบุรี สาย2 02-885 9445, 885 8370 ชลบุรี, พัทยา 038-273266, 278655 พรกิจ 02-888 2033 กด 1, 02-888 0535-6 ชลบุรี 038-225336

พรจิตต์ขนส่ง สาย3 02-888 0938, 888 0996 บางละมุง, พัทยา, บ้านฉาง, มาบตาพุด, ระยอง สัตหีบ 038-435102 , 038-436640 , 038-435112

พรอำนวย สาย2 02-887 4630 สอยดาว, จันทบุรี, สระแก้ว 039-381113, 421579

พีพี ขนส่ง / PP รองเมือง 0-2216 1685 ภาคตะวันออก, สระแก้ว, อรัญฯ, จันทบุรี, ปราจีนบุรี

พีแอล PL-PM ชลบุรี สาย3 081-564 5920, 081-407 2089 ชลบุรี, หนองมน, บางพระ, ศรีราชา, อ่าวอุดม, แหลมฉบัง, พัทยา, บางละมุง, สัตหีบ, บ้านบึง, บ่อวิน, พนัสนิคม, พานทอง

พีแอล PL-PN สายกลาง สาย3 02-776 5845-63, 081-420 8431 นครนายก, ปราจีนบุรี, ศรีมหาโพธิ์, กบินทร์บุรี, สระแก้ว

พี.อนุสรณ์ สาย2 02-885 8033-4 จันทบุรี, ท่าใหม่, ขลุง 039-350536-7 แกลง 038-887178-9 ระยอง 038-873469

ฟ้าประทาน สาย4 02-814 0663, 086-787 9973 ปราจีนบุรี , นครนายก , สระแก้ว , วังน้ำเย็น, อรัญประเทศ

มงคลทรานสปอร์ต สาย3 ศูนย์ชลบุรี 02-888 0899 ชลบุรี, หนองมน, ศรีราชา, อ่าวอุดม, บางละมุง, บ้านบึง, ศูนย์ฉะเชิงเทรา 02-888 1563 พนัสนิคม, พัทยา, บ่อวิน 038-379588, 081-377 8869 ฉะเชิงเทรา, บางคล้า, พนมสารคาม 087-083 3544

ระยองพัฒนา สาย3 02-888 2130, 888 1658 ระยอง, บ้านค่าย 038-611764, 876091-92

รุ่งวัฒนา ขนส่ง สาย2 02-887 2760-1 ตราด, คลองใหญ่ 039-581211, 581146

วสันต์สมุทร ขนส่ง สาย2 02-887 0919-20 ตราด 039-511259, 512987, คลองใหญ่ 039-581154

สหมิตรจันทบุรี สาย2 02-887 4590 จันทบุรี, แหลมสิงห์, ท่าใหม่ ระยอง, ตราด

แสงเจริญ 02-448 2977, 02-448 2978 ตราด 039-511225, 511025, 081-305 0015

อรัญ-วินัย ขนส่ง สาย3 02-888 0447, 081-319 4913 อรัญประเทศ, ตลาดโรงเกลือ 037-231376

NTC NTC พหลโยธิน(ดอนเมือง) 02-523 7042-46 เชียงใหม่-ลำพูน 053-302035, 302365, 302373 รองเมือง 02-611 8454-5, 611 9582-4 เชียงราย 053-700585, 081-8180044, 086-3021415 ลำปาง 054-317119, 089-7596738, 083-0241795 แพร่-เด่นชัย 054-614101, 614104, 084-9496750 น่าน 085-7104544 พะเยา 086-1847383 อุตรดิถต์ 055-403409, 084-1375893, 087-8471202 สุโขทัย 087-8407108 พิษณุโลก 055-334135, 086-4787928 กำแพงเพชร 083-6265195, 055-714129 ตาก 055-541955, 081-4720532, 086-4203230 นครสรรค์-อุทัย-ชัยนาท 056-334260, 086-7182597 นครราชสีมา-ชัยภูมิ 044-928816, 089-8447204 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 043-393991-2, 393407, 087-2246154 มหาสารคาม 083-1472836 ร้อยเอ็ด 081-0558393 อุดร-เลย-หนองบัวลำภู 042-204900, 290271 หนองคาย 042-464936, 042-413235, 081-2633690 สกลนคร-นครพนม 042-730272, 086-7169725 สุรินทร์-บุรีรัมย์ 044-512681, 081-1732655 ศรีสะเกษ-ยโสธร 045-634095, 081-5496309 อุบลราชธานี 045-317153-4, 081-4700636 มุกดาหาร-อำนาจเจริญ 042-631197, 083-3619094 ศรีราชา-พัทยา-บางละมุง 038-797622-3, 081-5757330 ระยอง-สัตหีบ-มาบตาพุด 038-874642, 080-5656500 จันทบุรี-ตราด 039-302948, 081-7231860, 086-3155639

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

หมายเหตุ

รถไฟ

ทั่วประเทศ

ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง

1690
0-2220-4666

* เก็บค่าส่งต้นทาง

PS พี เอส ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
  องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา

084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842


PT พี ที ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี

089-038-6016

*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง

PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา

02-613-8655
02-215-1318


PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน

ภาคกลาง

สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง

086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709


PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคกลาง

บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา

089-485-8405
085-100-6848


PR พี อาร์ คูเรีย

ภาคกลาง

สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง 
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์

02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458


ไพบูลย์ ขนส่ง

ภาคกลาง

โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์

กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436


PL พี แอล ขนส่งด่วน

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

02-2144820
02-2143921


แม่สอด

087-8474568


แพร่

081-7079978


เพชรบูรณ์

081-4742072


เลย

086-6672687


อุตรดิตถ์

089-4619699


สุโขทัย

081-4754683


ตาก           

086-9391525


กำแพงเพชร

089-6389972


พิษณุโลก    

086-9392052


หนองตม     

081-9713008
081-3247087


พิจิตร          

089-6441759


นครสวรรค์   

056-255012


ลาดยาว       

086-5892907


ชัยนาท        

089-7065616


อุทัยธานี     

081-0441527


ราชบุรี         

086-2069402


นครปฐม      

081-4015975


บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

http://www.nimseeseng.com/

ภาคเหนือ

ทุกจังหวัด

0-2281-6218

* เก็บค่าส่งต้นทาง

หจก.ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย

02-2192472-3


สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

http://www.siamfirst.co.th/

ภาคเหนือ

ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง

02-9543601-7
02-6330411

* เก็บค่าส่งต้นทาง

พัฒนาเอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก

สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757


หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา

02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799


หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง

ภาตใต้

ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา

02-215-3954
02-216-5845


CN ขนส่งด่วน

ภาคตะวันออก

ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง

02-214-5065
086-386-3797


P.P. ขนส่ง

ภาคตะวันออก

บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ

089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685


พรอำนวยขนส่ง

ภาคตะวันออก

จันทบุรี, สระแก้ว

สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630


บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)

http://www.ntc.co.th/

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)

ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-799508
038-798367

*  สถานที่ราชการ เก็บค่าส่งต้นทาง

สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)

ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957

สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)

ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108

สาขาลำปาง

ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)

สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)

ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449

สาขาเชียงราย

ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065
 

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)

ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108

สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)

ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668

สาขานครสวรรค์

ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113

ภาคอีสาน

สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)

ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847

สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)

ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663

สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)

ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271

สาขาหนองคาย

ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084

สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)

ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969

สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)

ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553

สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)

ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)

สาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984

สาขามุกดาหาร

ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)

P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน

ภาคอีสาน

โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว

083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง

ภาคอีสาน

บุรีรัมย์-นางรอง

083-124-4748

* เก็บค่าส่งต้นทาง

เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ 02-8874325-6,043-851342  
ดาวศรีบุญลือ ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ 028880980,043811983,022220549  
มังกรทองขนส่ง   กาญจนบุรี 028880634, 034649411  
ป.สยามทรดดิ้ง   กำแพงเพชร 028859796-7,055717349  
วรวัฒน์ขนส่ง   กำแพงเพชร 028871055-6,055717398,055716168  
ตงนั้มขนส่ง   กำแพงเพชร 02-2246040, 2246038  
จงเจริญขนส่ง   กำแพงเพชร 02-8870225-6, 055216800  
สุพรรณขนส่ง   สุพรรณบุรี 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-, 035511635,035511637  
พรกิจขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207   
พรจิตต์ขวานเพชร   ชลบุรี  - พัทยา 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640  
ติ่งขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370  
โชคบุญมาขนส่ง   ชลบุรี  - พัทยา 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9  
โอเคทรานสปอร์ต   อุบลราชธานี 02-8898752, 02-2151575  
อุบลพรชัย   อุบลราชธานี 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744  
อส.อุบล   อุบลราชธานี 02-8880600, 045-314873  
    นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123  
เอ็นทีซี   อุดรธานี 02-6119582-4,02-6118454  
พีแอลขนส่ง   ฉะเชิงเทรา 02-6138655, 038824329, 0896767776  
  พิษณุโลก 02-6138655, 038-824329, 089676776  
พิษณุโลกขนส่ง   พิษณุโลก 02-8870223-4, 055-259068, 252722   
จงเจริญขนส่ง   พิษณุโลก 055216800, 028870225-6  
ส.สมจิตร   ราชบุรี 02-4103121  
  กาญจนบุรี  
นิ่มซี่เส็ง   เชียงใหม่ 053244801, 02-4482890-2  
  เชียงราย 053718045-7, 02-8894600-6  
  ลำปาง 054-218913-4  
  ลำพูน 053-553854-6  
  พะเยา 054-484375-7  
สหพิทักษ์   ชัยนาท 024482939,024482940, 056411557,411087  
โชคสถาพรพังงา   พังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429  
เคเจกรุ๊ป   พังงา 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475  
เมืองทองบริการ   พังงา 024103421-3, 076213596, 076221254-5  
สามมิตรขนส่ง   ศรีสะเกษ 02-8880809  
เศรษฐีอีสาน   ขอนแก่น โทร.02-8874605-6  
เมืองพล   ขอนแก่น 043414690  
บ้านไผ่   ขอนแก่น 043274978, 043241379  
ลี้ฮะจัก   ขอนแก่น 024482873, 043274443,043416033  
  มหาสารคาม 043712851, 024482873  
เศรษฐอีสาน   มหาสารคาม 043722199, 02-8874607  
วศรีบุญลือ   มหาสารคาม 028880549,043711261  
กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต   มหาสารคาม 085-0137719,085-0078125,02-9870122  
ตังเซ้งขนส่ง   มุกดาหาร  02-8037066-7, 042612153  
  ยโสธร 02-8037066-7, 045724318  
ข้ามสมุทรขนส่ง   ระนอง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184  
อุปกรณ์การเกษตร   พัทลุง 02-4413584-5, 074613239,612062  
พิชิตขนส่ง   พัทลุง 02-8858/397,081-4410355   
จรูญขนส่ง   พัทลุง 028653515,024103431, 074608006,065981544  
โกล้วนขนส่ง   พัทลุง 024103122, 02-4482898, 074620234  
เมืองทองบริการ   ภูเก็ต 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   ภูเก็ต 076-212578, 218350, 02-8858460-7  
สุราษฏร์ทวีทรัพย์   สุราษฏร์ธานี 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   สุราษฏร์ธานี 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102  
กระบี่นครการ   สุราษฏร์ธานี 028878746,077441126,077253235  
กนกสยามนครการ   สุราษฏร์ธานี 028871686, 028871767, 0862668266  
ภาคกลางขนส่ง   สมทุรสาคร 0894478343, 0816168774,034711075,034714248  
หาดใหญ่ชัยกาญจน์   หาดใหญ่ 074-244832, 074244188,028855108,028885109  
จรูญขนส่ง   หาดใหญ่ 02-8653515, 024103431, 074457629  
พรชัยเลยขนส่ง   เลย 02-8880521, 0898948818, 042-812217  
รวมมิตรนคร   นครศรีธรรมราช 02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   นครศรีธรรมราช 02-8858460-7,081-5506329  
  ยะลา 073215802, 028858460-7  
กระบี่นครการ   นครศรีธรรมราช 028858746, 0817371434  
เอสพีสุภาภัณฑ์   นครศรีธรรมราช 022153954-5, 0819757945  
  ตรัง 02-2153954-5, 0896556898  
ภูเก็ตศรีสุชาติ   ตรัง 02-8858460-7, 0897288979  
โกล้วนขนส่ง   ตรัง 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1  
กระยี่นครการ   ตรัง 02-8858746, 075211996  
ระยองพัฒนา   ระยอง 038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130  
ระยองบริการ   ระยอง 02-4166492, 038-611758  
เรืองกิจร้อยเอ็ด   ร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699  
ป.สยามเทรดดิ้ง   นครสวรรค์ 02-8859796-7, 056214966   
นครสวรรค์ขนส่ง   นครสวรรค์ 02-4413472-3, 056213393, 08160800646  
สุโขทัยขนส่ง   สุโขทัย 02-8880734, 0897685201, 08-96820145  
พิษณุโลกขนส่ง   สุโขทัย 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722  
สหหล่มสัก   สุโขทัย 02-8858921-8, 055621303  
  พิจิตร 056612227, 028858921-3  
ตะพานหิน   พิจิตร 056621888  
รถแดงขนส่ง   อยุธยา 035252581, 02-2245404  
รุ่งเรืองกิจขนส่ง    พิจิตร 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636  
ม่งเส็งศักดิชัย   บุรีรัมย์ 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423  
ม่งเส็งบุรีรัมย์   บุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925  
โชคนำทางขนส่ง   ชุมพร 02-8881812-3  
ปรีดาภาคใต้   ชุมพร 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358  
หลังสวน   ชุมพร 077541946  
นครแพร่น่านขนส่ง   แพร่ 054511238,054627273, 02-87880837  
    น่าน 054710971, 02-8880837  
ม่งเส็งศักดิ์ชัย   สุรินทร์ 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487  
ม่งเส็งบุรีรัมย์   สุรินทร์ 028873258-9, 044515391  
นางรอง     สุรินทร์ 044631086    
ชัยเจริญขนส่ง   เพชรบุรี 028882074,032425119  
เจียเจ็งกี่    มุกดาหาร 02-8870109, 028870110  
สระบุรีทงเฮง   สระบุรี 02-4414641-3, 036211981,036221318  
สหมิตรเดินรถ   จันทบุรี 022336282,022342524  
แต้เต๊กอู๋   สิงห์บุรี 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403  
โกล้วนขนส่ง   กระบี่ 0816277642, 0897884576, 075663229  
  ประจวบคีรีขันธ์ 032550325,024103122,024482898  
กระบี่นครการ   กระบี่ 02-8858746, 028858747,075632227  
กนกสยามนครการ   กระบี่ 028871686,028871767,075611677  
ประจวบทองชัย   ประจวบคีรีขันธ์ 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977  
         P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
               
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด 
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
           
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
             
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
           
 

เลือก พัดลมเพดาน


ไลท์ติ้งแฟน(ไทยแลนด์)

 

 

กดเลย

@Line คลิกเลย

Line iD: lightingfanthailand

iDสำรอง: lflamp


จัดส่ง ผ่านบริษัทขนส่ง ทั่วไป

 

 

อุปกรณ์เสริม

>> หลอดไฟLED3แสง <<

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

 ดูทั้งหมด (คลิก)


  โคมไฟเพดาน >>คลิก<< 

การติดตั้ง พัดลมเพดาน พัดลมโคมไฟ สามารถติดได้กับเพดานปกติ 2.50-2.80เมตร เพดานต่ำ 2.20-2.40เมตร(เอาท่อแขวนออก) สำหรับเพดานสูงตั้งแต่3เมตรขึ้นไปและเพดานเอียง (ควรเพิ่มท่อแขวน) ตามความเหมาะสม

 


สถิติต่างๆ

 สถิติวันนี้ 155 คน
 สถิติเมื่อวาน 1679 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
16060 คน
52370 คน
1254366 คน
โคมไฟ พัดลม ส่งฟรี!

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

ชอบก็ Like ใช่ก็ Share มาร่วม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง กับเรา  พบกับ พัดลมเพดาน ที่"หรู"ทันสมัย หลากหลายแบบ มากด้วยดีไซน์ สวย เย็น สว่าง...ครบ  ที่นี่.ไลท์ติ้งแฟนดอทคอม

   พัดลมเพดาน, พัดลมโคมไฟ

>>>สินค้าและบริการทั้งหมด<<<
#พัดลมเพดาน#โคมไฟเพดาน#รีโมทพัดลม999บาท ส่งฟรี#บริการติดตั้ง
#พัดลมโคมไฟ#โคมไฟถาด#รีโมทโคมไฟ#บริการปรับถ่วง
#คอปเตอร์พัดลม#โคมไฟช่อ#สวิทซ์ผนัง#จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
#โคมไฟพัดลม#โคมไฟระย้า#สวิทซ์กระตุกไฟ#ชำระเงินได้ตลอด24ชม.
#พัดลมไม้จริง#โคมไฟคริสตัล#สวิทซ์กระตุกพัดลม#ติดต่อเรา จันทร์-เสาร์
#หลอดไฟ LED 5w แสงขาว#โคมไฟคริสตัล สลิง#หลอดไฟLED กลม 9wสวย - เย็น - สว่าง...ครบ
#หลอดไฟ LED 5w แสงเหลือง#โคมไฟริสตัล LED#หลอดไฟ LED 3w เกลียวE27ส่งฟรี! ทุกรายการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ติ้งแฟน(ไทยแลนด์) 619/10  ถนนพหลโยธิน 58  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 โทร: 02-9938669   แฟ็กซ์: 02-9937911   มือถือ: 08-59590801  อีเมล์: Lightingfans@gmail.com   เว็บไซต์: www.LIGHTINGFAN.com

Copyright (c) 2006 by LIGHTINGFAN THAILAND